Lerntippsammlung Headergrafik
Linie
Abstandshalter

Suchbegriff:

Formeln (Kinematik-Arbeit) - ReferatFORMELN FR PHYSIK:


Kinematik:
v = s/t
a = v/t
va = sw/tw

Hold up distance:
tbr = v/a
sbr = v*tbr/2
abr = v/tbr
sR = v*tR
uniform - accelereted; decelereted motion:
s = a*t2/2
s = v*t/2
v = a*t
t = 2s/v
t = v/a
Free fall:
h = g*t2/2
h = v*t/2
g = a = v/t
t = √2*h/g
Added movements
t = s/v
s = v*t
Horizontal throw
v = g*t
h = v*t/2
h = g*t/2
t = √2*h/g
Rotation
vc = 2r*pi/T n = 60f
vc = ω*r F = ω/2*pi
ω = 2pi/T = 2*pi*f i = d1/d2
ω = v/r i = n2/n1
ω = pi*n/30 d1 = d2*i = d2 = d1*i
n = 30ω/pi

Centrifugal force
b = r*φ a = φ*r*ω/t = r ω
vz = a*t F = m*a
vc = r*ω Fc = m*vc/r
ω = √a/r F = m*r* ω
ω = vc/r U = 2*r*pi
Looping
vc = √g*r
v = vc/g
Fc = m*vc/r
Fw = m*g

Statics
F = m*g
Fres = √FG+F
FR = FG/√2
Fl*ll = F*lF
Torque
T = F*lF
T = F*0
T = F*l
T = F*l/√2
F = F/√2
Dynamics
F = m*a Dichte(d): Luft 1 kg/m
a = F/m Stahl 8000 kg/m
m = d*V Wasser 1000 kg/m
d = m/V Beton: 2500 kg/m
V = a(Quader); r*pi*l(Zylinder)
Zentripetalkraft
az = v/r
az = ω *r
Fz = m*v/r
Fz = m*az
Fz = m* ω*r
U = 2*r*pi
Spring force
k = F/x k[N/m]
x = F/x
F = m*a
F = k*x
m = F/g
Friction force
Ff = μ*Fw Street μ
Ff = μ*m*g Snow, ice 0,1/0,2
Fc = m*v/r = m*a wet 0,3
μ*m*g = m*a = m*v/r dry 0,6
v = √ μ*g*r racing asphalt 0,9
ar = μ*g rail 0,001
ar = v/r
Work
w = d*F
F = m*a
w = m*a*s
w = m*v/2 w[Nm][J][ws]
1KWh = 1000*3600Ws

Kommentare zum Referat Formeln (Kinematik-Arbeit):